Particulieren

Voor u als particulier is het belangrijk dat u vertrouwen heeft in het administratiekantoor dat belast is met de uitvoering van een deel van uw financiële administratie. Wij kunnen u onderstaande werkzaamheden aanbieden en zullen deze werkzaamheden voor u uitvoeren nadat wij een persoonlijk onderhoud hebben gehad waarbij u gevraagd zal worden om een aantal financiële stukken aan ons in bruikleen beschikbaar te stellen. Wij garanderen u dat deze stukken vertrouwelijk blijven.

·        De aangifte inkomstenbelasting

Ieder jaar kunnen wij uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen alsmede de aanvraag voorlopige teruggaaf hypotheekrente voor aankomend jaar.

·        Toeslagen

Wij kunnen voor u een berekening maken om te kijken of u in aanmerking komt voor belastingtoeslagen. Wij kunnen vervolgens deze toeslagen ook voor u aanvragen. Dit geldt voor de toeslagen; zorg, huur, kindgebondenbudget en kinderopvang.

·        Inzicht verschaffen in uw totale financiële administratie en het voorstellen van kostenbesparingen

Wij kunnen u helpen uw huishoudboekje op orde te krijgen door u snel overzicht te verschaffen in uw periodieke inkomsten en uitgaven. Wij kunnen u dan adviseren over mogelijke kostenbesparingen die u kunt realiseren en daarnaast kijken wij of u mogelijk nog recht heeft op bepaalde fiscale aftrekposten waar u op dit moment nog geen gebruik van maakt.

·        Ondersteuning bieden bij problemen met de belastingdienst of financiële instellingen

Heeft u een geschil met de belastingdienst of een financiële instelling en denkt u hier zelf niet uit te kunnen komen. Dan kunnen wij u helpen met het bieden van ondersteuning om gezamenlijk tot een oplossing te kunnen komen.